Klagstorps gurkodling

Värmesystem till växthus
2017 fick Flamma Systems i uppdrag att designa och driftsätta ett värmesystem åt Klagstorps gurkodling.

Klagstorps gurkodling

Värmesystem till växthus
2017 fick Flamma Systems i uppdrag att designa och driftsätta ett värmesystem åt Klagstorps gurkodling.

a

Om projektet

Det nya värmesystemet skulle minska företagets miljöpåverkan genom att ersätta deras fossila bränsle med förnyelsebart. Ägaren Roy Rosendahl beskriver projektet som proffsigt utfört och lönsamt.

Klagstorps gurkodling odlar gurkor året om. För att hålla rätt temperatur i växthuset värms det upp med ett system som innan drevs av eldad gas, men som ägaren Roy Rosendahl snart skulle byta ut mot ett mer miljövänligt alternativ. Roy kom i kontakt med Flamma Systems efter att ha fått rekommendationer från andra i växthusbranschen.

– Vi var ute efter en lösning som kunde ersätta våra fossila bränslen i uppvärmningsprocessen med förnyelsebara, förklarar Roy. Flamma Systems tog fram en biobränslebaserad systemlösning som passade oss.
Monteringen av värmesystemet följde tidsplanen och stod klart innan odlingssäsongen började.

– Jag är väldigt nöjd med installationen. Värmeanläggningen ger en väldigt stabil och jämn effekt ute i växthusen, tack vare en ackumulatortank på 300 m3, säger Roy. Flamma Systems har en enorm kompetens vilket tydligt syns på den tekniska lösningen, samtidigt som projektet var väldigt lönsamt. Man kan säga att vi fick en Mercedes till priset av en Skoda.
Roy är också nöjd med den kundsupport som Flamma Systems erbjuder.
– Jag uppskattar supportfunktionen och är väldigt tacksam för den professionella hjälp jag har fått. Det är en väldigt stor fördel med Flamma Systems, säger Roy.

Under 2020 kompletterades växthusanläggningen med slangfilter och stofthalten i rökgaserna sänktes till under 30 mg/Nm3.

Projektbeskrivning

Biobränslepanna med pannrum, termisk effekt 3,5 MW

Bränsle

Vitt trä och skogsflis, fukthalt 23% till 55%

Dritftsättning

Februari 2018

Årlig värmeproduktion

5.200.000 kWh