Våra referenser

Några utvalda referensprojekt

En lista över andra referensprojekt

 • 1,3 MW flispanna, värme. Växthus i Malmö, installationsår 2014
 • 1,5 MW flispanna, värme. Växthus i Hjälmshult, installationsår 2014
 • 1,1 MW flispanna, värme. Växthus i Strövelstorp, installationsår 2014
 • 1,5 MW flispanna, värme. Växthus i Helsingborg, installationsår 2015
 • 3 MW flispanna, värme. Växthus i Billeberga, installationsår 2015
 • 2,5 MW flispanna, värme. Växthus i Buskaröd, installationsår 2016
 • 2,7 MW flispanna, värme. Växthus i Brunnby, installationsår 2016
 • 500kW flispanna-container, värme. Växthus i Allerum, installationsår 2016
 • 4 MW flispanna, värme. Växthus i Viken, installationsår 2017
 • 3,5 MW flispanna, värme. Växthus i Malmö, installationsår 2018
 • 3 MW flispanna, värme. Växthus i Helsingborg-Fjärestad, installationsår 2018
 • 1,5 MW flispanna-container, värme. Växthus i Helsingborg, installationsår 2019
 • 750 kW flispanna-container, värme. Växthus på Ekerö, installationsår 2019
 • 2 MW ångpanna Berendsen. Nyköping installationsår 2020
 • 4 MW flispanna med rökgaskondensor, Hällnäs Handelsträdgård AB. Installationsår 2020