Våra produkter genererar
hållbar energi

Flamma Systems erbjuder kundanpassade nyckelfärdiga biobränsleanläggningar från 0,5 MW till 10 MW.

Våra produkter genererar
hållbar energi

Flamma Systems erbjuder kundanpassade nyckelfärdiga biobränsleanläggningar från 0,5 MW till 10 MW.

Teknisk support och energirådgivning ingår vid installation.
Utöver kompletta lösningar erbjuder Flamma Systems också:
  • Fristående Biobränsleugnar upp till 10 MW, för bränsle med fukthalt 24-55%
  • Biobränslepannor med termisk effekt upp till 10 MW , och arbetstryck upp till 16 bar
  • Ångpannor upp till 22 bar
  • Automatiska bränsleförråd
  • Multicykloner
  • Slangfilter för rökgaser