Om företaget

Vi erbjuder hållbara lösningar som är energi- och kostnadseffektiva

Om företaget

Vi erbjuder hållbara lösningar som är energi- och kostnadseffektiva

Om oss

Flamma Systems D.O.O. producerar industriella uppvärmningsanläggningar av biomassa med nyckelfärdiga principer. Förutom standardpannor på 500kW, 1000kW, 1500kW, 2000kW, 3500kW, 4000kW anpassar vi designen utifrån våra kunders behov för att göra en komplett anläggning eller erbjuda reservdelar till redan befintliga anläggningar som uppfyller kundens krav och går i linje med kvalitet, hållbarhet och energieffektivitet.

Vi producerar ångpannor med förbränning av olja och naturgas och även ångpannor för användning av biomassa med produktion av industriell ånga som hanterar ett tryck upp till 12 bar.

Kvalitet och miljö

Våra anläggningar kännetecknas av kvalitet, hållbarhet, effektivitet och hög verkningsgrad. Pannorna är tillverkade med vertikala eller horisontella brandrör. Anläggningens effektivitet och automationsgrad minimerar både bränsle-, personal- och underhållskostnader vilket bidrar till att våra produkter är kostnadseffektiva.

Flamma Systems viktigaste ansvar är det sociala, som företag ägnar vi mycket uppmärksamhet för miljöskyddsfrågor och investerar väl i mänskliga resurser. Vårt ansvar innebär även att vi ständigt söker nya innovationer av energieffektiva lösningar som är klimatvänliga och ekonomiskt hållbara.

Mission

  1. Att uppfylla våra potentiella och befintliga kunders önskemål och behov genom att erbjuda en gedigen portfölj av kvalitativa och hållbara produkter.
  2. Att vara en idealisk och lojal arbetsgivare som motiverar sina anställda att uppnå bästa resultat.
  3. Att vara en solidarisk partner för sina kunder, leverantörer och andra affärs- och samarbetspartners.
  4. Att ta ansvar för miljön, samhället och vårt klimat.

Vision

  1. Flamma Systems vision är att etablera en stabil position på marknaden för industriella värmeanläggningar med en stadig marknadsandel.
  2. Genom att utöka vårt produktsortimentet i enlighet med marknadens behov och introducerar nya innovationer och teknik bidrar vi till att öka dess kvalitet.
  3. Vi strävar efter att inrätta europeiska standarder inom företag.
  4. Vi ämnar att expandera vår verksamhet både i befintliga regioner och på EU:s marknad.

Ta siktet mot 100% förnybar energi med oss.

Verksamhetspolicy

Kvalitets- och miljöpolicy går hand i hand med vår affärsplan. Våra produkter uppfyller helt och hållet krav, förordningar och standarder enligt EUs direktiv men uppfyller också våra kunders förväntningar.

Att ständigt sträva efter att förbättra kvaliteten är vårt högsta ansvar för oss som företag oavsett position. Genom ett agilt ledarskap skapar Flamma Systems chefer horisontella affärsprocesser som ständig utvecklas.

Partnerskap med kunder och leverantörer skapas på grunder för att etablera långa och hållbara relationer.

Vår policy med en god organisationskultur och hög kompetens är befintlig tack vare relevant utbildning, erfarenhet och motivationsprogram för alla våra anställda.

Kvalitetsgranskning sker av företagets management med syfte att uppnå ständiga förbättringar och implementerar TQM-konceptet (Total Quality Management) som ämnar för att Flamma Systems ska vara ett kvalitativt företag på flera plan.